CAPTCHA

Sherbim ne linje direkt

+355 (0) 684045139

+355 (0) 694045139


Kontakt me e-mail

Punësime: abcomhr@abcom.al

Probleme teknike:helpdesk@abcom.al

Probleme të web: wmaster@abcom.al

Informacion: info@abcom.al

Probleme abuzimi: abuse@abcom.al


Zyrat Qendrore

Albanian Broadband Communication sh.p.k.

Rr. “Ibrahim Rugova”

Kompleksi Green Park,Kulla 2, Kati 5,

Tiranë, Shqipëri

Tel: +355 4 4500139

Fax: +355 4 4500200


Teknika

Rr. “Reshit Collaku”, pallati i verdhë 6 katesh,

pas Postës qendrore, Tiranë, Shqipëri

Tel: +355 4 4500139


Financa

Rr. “Dëshmoret e 4 Shkurtit” , Kompleksi

“Green Park” , Kulla 2, Kati 5,

Tiranë, Shqipëri

Tel: +355 4 4500139

Marketingu

Rr. “Ibrahim Rugova”, Kompleksi “Green Park” ,

Kulla 2, Kati 2,Tiranë, Shqipëri

Tel: +355 4 4500139

E-mail: marketing@abcom.al